Mijn bezoek aan Auschwitz

In het voorjaar van 2023 bezocht ik Krakau in Polen. Vlakbij Krakau ligt het voormalig concentratiekamp Auschwitz. Onder begeleiding van een Nederlandse gids mocht ik deze zwaar beladen plek bezoeken. Uiteraard wist ik van het bestaan van deze gruwelijke plek af, maar om het met eigen ogen te zien zal ik nooit vergeten. Het bezoek heeft dan ook een onuitwisbare indruk bij mij achtergelaten. Onvoorstelbaar dat mensen tot zulke misdaden (en dan ook nog eens op zulke schaal) in staat zijn. Ouderen, jongeren, kinderen....... Vermoord, vergast op industriële schaal. De gids vertelde mij dat (gelukkig) het aantal bezoeken weer wat oplopen, met name omdat scholen er meer aandacht aan schenken. Dit als tegenreactie op de steeds luidere stem van ontkenners van deze gruwelijkheden. Ik kan alleen maar een ieder aanmoedigen om deze plek in stilte en met respect te bezoeken. Opdat een dergelijke geschiedenis zich nooit meer zal herhalen en wij niet vergeten wat een leed de Joden (en andere minderheden) door de Nazi's is aangedaan. Laten wij altijd blijven luisteren naar elkaar, elkaar niet veroordelen en elkaar met respect blijven behandelen. Haat zal alleen maar leiden tot nog meer haat met alle gevolgen van dien. Lest we forget 😢! 

Google Translater for Website

Translate this page: