Dode Duitser op motorfiets

De vader van mijn schoonvader (Opa Zandbergen) bezat tijdens de oorlogsjaren grote stukken weiland in Rijnsburg en Valkenburg Zh. Helaas is de goede man reeds jaren geleden overleden, echter heb ik hem nog wel persoonlijk gekend. Ik weet nog goed dat Opa tijdens een verjaardag eens zat te vertellen dat tijdens de slag om het vliegveld Valkenburg de kogels zelfs tot ver in Rijnsburg terecht kwamen (en je dus ook ver van het strijdgeweld goed moest oppassen). Opa vertelde dat hij direct na de Nederlandse capitulatie (dat zal omstreeks 15/16 mei 1940 geweest zijn) met zijn fiets over de Valkenburgerweg richting Valkenburg reed. Enerzijds om zijn weilanden te inspecteren en anderzijds zal ook hij nieuwsgierig geweest zijn. Hij vertelde dat hij op een gegeven moment (dat zal denk ik in Valkenburg Zh zijn geweest) een gesneuvelde Duitser, al hangende over een motorfiets met zijspan, zag liggen. Dat moet een soldaat van het infanterie regiment 47 zijn geweest. Eén van de velen gesneuvelde soldaten, zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde.

Ik weet nog dat ik aandachtig zat te luisteren naar het verhaal van Opa en het mij niet kon voorstellen dat zoiets hier in ons veilige Nederland heeft kunnen plaatsvinden. Daarbij valt het volgende mij op; des te meer tijd er tussen die dagen en de dag van vandaag komt te staan, des te ongeloofwaardiger worden de verhalen van toen. Daarom is het belangrijk (en steeds belangrijker) om de doden te blijven herdenken op 4 mei en onze vrijheid die duur is gekocht te gedenken op 5 mei. Deze is bijzonder duur betaald, opdat wij dit nooit vergeten.