Barakken

Vliegveld Valkenburg Zh

De door de Duitsers gebouwde en gebruikte barakken (in totaal circa 35 stuks) liggen aan de weerszijden van de Wassenaarseweg langs het voormalig militair vliegveld Valkenburg Zh. Dit vliegveld was in 1939 weliswaar aangelegd door de Nederlanders, maar na de Duitse invasie in mei 1940 werd het direct in gebruik genomen door de Duitsers. Het complex maakte onderdeel uit van Stützpunkt Gruppe Katwijk waarbij het barakkenkamp zelf binnen Widerstandsnest 2a was ondergebracht. In de barakken waren destijds circa 500 (voornamelijk Luftwaffe) soldaten gehuisvest. De ligging van de barakken was ideaal aangezien er om het vliegveld meerdere luchtdoelbatterijen (flak) waren aangelegd. Dit bood de nodige bescherming voor het gevaar van boven. Daarnaast waren de barakken in een dusdanige stijl gebouwd dat ze niet direct als zodanig herkenbaar waren. Ook de groenaanleg rondom de barakken, met onder andere vijvers en een centraal plein, verstevigde deze indruk dat het hier meer leek op een dorp dan op een militair barakkenkamp. Het lijkt erop dat dit heeft gewerkt, deze plek is namelijk nooit gebombardeerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld lange tijd gebruikt door de Koninklijke Marine. In 2006 is het vliegveld uiteindelijk gesloten. Anno 2021 zijn er vergevorderde plannen om het voormalig vliegveld vol te bouwen met nieuwbouwwoningen. De barakken zullen grotendeels worden gesloopt al blijven er (gelukkig) ook een aantal van de sloop bespaard.

Hieronder een toen en nu foto van een groep Luftwaffe soldaten (allemaal feldwebel) die anno 1941 poseren voor één van de barakken. Ik vond en kocht de foto recentelijk (2021) op een veilingsite en herkende de plek direct. Anno 2021 maakte ik op dezelfde plek opnieuw de foto, ondertussen alweer 80 jaar later..

Google Translater for Website

Translate this page: